Dia de les famílies

Població

Ripollet (Barcelona, España)

Ubicació

Scuola Pubblica Els Pinetons

Dates

03.10.2015

HORARIS

La città infinita ha estat un dels esdeveniments principals de la festa d’obertura de l’escola pública Els Pinetons a Ripollet. Els infants, les famílies i els mestres han imaginat, construït i cooperat amb gran entusiasme.

Galería