El Projecte

construeix

Construeix

la teva pròpia ciutat, participant en un gran joc constructiu potencialment infinit.

inventa

Inventa

cases, teatres, museus, aeroports, escoles, parcs d’atraccions… amb peces senzilles de joc, la imaginació i les habilitats manuals es pot crear qualsevol cosa!
socialitza

Socialitza

la ciutat és el lloc on es generen les relacions. Cada habitant té un veí per conèixer i amb qui pot iniciar un camí constructiu en comú.

Construcció

La città infinita és una performance de joc constructiu que utilitza residus industrials per crear i recrear espais urbans.
Els “maons” per construir la ciutat són objectes de fusta polits i agradables al tacte, de diverses formes i mides. Amb aquestes peces de joc i la creativitat dels infants, és possible dissenyar de tot: les seves cases, grans obres públiques i sobretot carreteres que connecten als participants, permetent la trobada i l’intercanvi d’idees entre tots, donant vida a un joc potencialment infinit.
La gran diversitat de peces té un paper important en el joc constructiu, augmentant el potencial d’encaixos i combinacions possibles, alimentant la fantasia i la imaginació en el disseny de la ciutat.
Utilitzant el llenguatge universal de la creativitat i les habilitats manuals, cada grup de participants modela la seva pròpia città infinita, desenvolupant un projecte únic i irrepetible.

Cooperació

La città infinita és una performance participativa, un treball col·lectiu que adopta la seva forma de manera dinàmica mitjançant la cooperació entre tots els participants: infants, joves i adults col·laboren plegats per construir una ciutat d’acord amb les aspiracions i habilitats de cadascú.
La interacció dels adults amb els infants genera sinèrgies molt emocionants. La creativitat dels infants recolzada per les habilitats dels adults pot donar com a resultat projectes d’arquitectura i instal·lacions artístiques de gran impacte visual.
La città infinita és una nova manera de viure les coses i de relacionar-se amb els altres, una proposta innovadora per planificar plegats un camí en comú, sense pensar en el resultat final, confiant en la intuïció i en la capacitat que té cadascú per involucrar-se i d’entrar dins d’un joc sense fi.

Sostenibilitat

La città infinita és un esdeveniment sostenible. Els materials constructius posats a disposició dels participants són, exclusivament, residus industrials. Residus especials, semi-treballats i sense acabar, poc condicionats a usos i significats anteriors, i que s’ofereixen a la lliure interpretació dels participants del joc. Els materials que han perdut el seu valor comercial recuperen un nou sentit i nous valors dins del context creatiu i cultural d’aquesta performance. Mitjançant el joc, un residu es converteix en un recurs, troba nova vida i noves funcionalitats. Infants i joves, qui per naturalesa s’inclinen a viure l’experiència sense condicionaments, contacten amb els objectes de manera empàtica i emocional, i transformen el seu sentit, donant-li un de nou, el que ells mateixos vulguin suggerir. Un espai de joc senzill que pot ensenyar, especialment a les noves generacions, una altra manera de tenir cura pel medi ambient i de construir el futur. Perquè és gràcies a ells que es podrà continuar una veritable transformació de la societat on vivim.

L'inici del joc

El treball creatiu comença amb una introducció del joc.

  • La construcció de la ciutat comença a partir del lloc més íntim i familiar: la casa. D’aquesta manera, els participants descobreixen les peces del joc i comencen a viure la ciutat. Per construir la pròpia casa es pot escollir un nombre determinat de peces. Aquesta norma facilitarà la fase d’exploració dels materials i dirigeix, especialment als infants, cap a una selecció de peces més atenta i profunda.
  • Llavors, se suggereix que mitjançant carreteres, ponts, túnels i autopistes, els habitants de la ciutat poden trobar-se, creant un camí que els uneix. Cadascú té un veí a qui conèixer, amb qui comparteix un territori i amb qui pot començar a dissenyar un camí constructiu en comú. Junts poden decidir quines obres públiques construir, una arquitectura al servei de tots: un parc, un cinema, un teatre, una escola, un hospital… fent servir tot el material que necessitin.

 

En aquesta etapa del joc, la ciutat es converteix en un lloc de relacions, d’intercanvi i de diàleg. El valor de la cooperació comença a circular, a vibrar, transformant a poc a poc l’ànima de la ciutat i dels seus habitants.
A cap città infinita realitzada mai hi ha hagut necessitat d’haver de representar personatges, ja que la ciutat es composa de construccions i no de persones; els veritables habitants són les persones que la construeixen.

L'espai escènic

L’espai escènic és simple i bàsic, però el seu impacte visual és molt fort. L’espai de joc de la performance està delimitat pel material constructiu. De 500 a 1000 kg de petits “maons”, col·locats dins dels contenidors alineats al voltant de la superfície constructiva. Un element essencial de la performance són els “llums de la ciutat”: una mànega de llums LED molt llarga que s’estén per tota la superfície de joc, formant corbes suaus i dotant l’espai d’una atmosfera càlida. Per aconseguir un impacte visual més fort amb aquests llums, l’espai està parcialment enfosquit. A les parets de l’espai es projecten núvols en constant moviment que simbolitzen el cel infinit de la ciutat. L’ambient de la performance està enriquit amb un acompanyament musical que aïlla dels sorolls exteriors, facilita la concentració dels participants i convida al ritme. Tots aquests elements estètics contribueixen a crear un ambient relaxat, constructiu i que molts infants defineixen com a màgic.

Història

Des de 2008, la città infinita ha construït centenars de ciutats, cadascuna amb la seva pròpia identitat. Durant les diverses etapes, la performance ha anat transformant persones i espais gràcies als valors que hi treballa i a les experiències positives que genera. Ha estat en museus, escoles, festivals i projectes europeus però, sobretot, ha fet construir i cooperar a milers de famílies, d’infants i de joves.
El primer nucli de la città infinita neix a Itàlia de les mans del seu creador, Mao Fusina. A dia d’avui, la performance ja ha viatjat a llocs de prestigi com ara la Triennale i el Museo del ‘900 (Milán), el Bimpa (museu dels infants de Palermo), el Festival della Creatività (Florència), el Festival Tocatì (Verona) i continua viatjant.
El 2014 la performance arriba a Espanya gràcies al treball de Roberta Genova. La città infinita ha començat a circular i construir relacions a la província de Barcelona, fent jugar a centenars d’infants i les seves famílies, difonent els seus principis i valors inclús a escoles i universitats.
La città infinita segueix creixent amb el desig de conèixer nous territoris i noves persones amb ganes d’involucrar-se per a construir i difondre els seus valors i principis.

Valors i principis educatius de la città infinita

  • L’afirmació del dret al joc.
  • La proposta de la sostenibilitat a les noves generacions mitjançant la utilització i reutilització de residus industrials.
  • La reactivació d’un diàleg col·lectiu sobre els temes de la ciutat i de la ciutadania activa, sol·licitant particularment l’aportació d’infants i de joves.
  • La participació manual, constructiva i emocional de tots: no hi ha una edat específica per jugar a la città infinita.
  • La promoció dels jocs constructius i de cooperació, capaços de fomentar el diàleg i l’intercanvi de coneixements i habilitats.