Museo del ‘900

Població

Milano (Italia)

Ubicació

Museo del '900

Dates

13.10.2013

HORARIS

La città infinita entra al Museo del ‘900 amb ocasió del Dia nacional de les famílies als museus.

Organitza: Coop. La Fucina

Patrocina: Legacoop Lombardia

Galería