palau regió de lombardia

Població

Milano (Italia)

Ubicació

Palazzo Regione Lombardia

Dates

22.10.2012

HORARIS

En el marc del dia el infants a les oficines (bambini in ufficio) impulsat amb l’objectiu de donar a conèixer la feina dels adults als niños, la città infinita es presenta als treballadors, als polítics i a les famílies de la Regió de Lombardia a Milà.

Dirigit por: Mao Fusina i Coop. La Fucina

Patrocina: Regió de Lombardia

Galería