Palazzo Strozzi

Població

Firenze (Italia)

Ubicació

Palazzo Strozzi

Dates

27.05.2012

HORARIS

La città infinita es presenta en una versió original: Firenze infinita. La superfície de joc es transforma i representa l’orografia de la ciutat on es realitza l’esdeveniment. Una expressió visual de les relacions que la performance té amb la identitat del territori.

Dirigit per: Mao Fusina i Remida Borgo San Lorenzo

 

Galería